CZARNOBYL

AKCJA POMOCY DLA MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW CZARNOBYLSKIEJ STREFY WYKLUCZENIA ORAZ CZARNOBYLSKIEJ ELEKTROWNI ATOMOWEJ

Dostawa lekarstw do kliniki w Czarnobylu
Dostawa lekarstw
Punkt kontrolny Dityatki – dostawa lekarstw
Dostawa żywności drogą rzeczną – jedyny sposób na dotarcie do wsi
Dostawa żywności drogą rzeczną
Dostawa żywności do mieszkańców Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia
Dostawa żywności do mieszkańców Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia
Wyładunek towarów do tymczasowego składu
Dostawa żywności do mieszkańców Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia
Grupa wolontariuszy
Dostawa żywności do mieszkańców Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia
Dostawa żywności do mieszkańców Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia

Dostawa żywności do mieszkańców Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia
Dostawa produktów dla wiernych cerkwi prawosławnej i mieszkańców Czarnobyla
Dostawa chemii gospodarczej dla pracowników czarnobylskiej elektrowni atomowej
Dostawa produktów dla żołnierzy
Czarnobylska Elektrownia Jądrowa
Dostawa produktów dla żołnierzy
Dostawa produktów dla stołówki pracowniczej
Dostawa chemii gospodarczej dla pracowników czarnobylskiej elektrowni atomowej
Dostawa produktów dla wiernych cerkwi prawosławnej i mieszkańców Czarnobyla
Dostawa produktów dla pracowników ochrony Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia
Czarnobylska Elektrownia Jądrowa

SPOTKANIA Z URZĘDAMI I ORGANIZACJAMI W CELU OMÓWIENIA FORM POMOCY

Spotkanie z przedstawicielem kijowskiej obwodowej administracji wojskowej w celu omówienia bieżących potrzeb i sposobów niesienia pomocy
Spotkanie z merem Iwankowa w celu omówienia form pomocy
Spotkanie z dyrektorem Państwowej Agencji Ukrainy ds. Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia