Japonia

Poniżej prezentujemy zdjęcia wykonane przez fotografa stowarzyszenia albo jego członków podczas kilku wizyt w Fukushimie.

Członkowie stowarzyszenia wizytują opuszczoną miejscowość położoną w najbliższym sąsiedztwie uszkodzonej elektrowni Fukushima Dai-ichi. Futaba 2016.
Prezes stowarzyszenia udziela wywiadu dotyczącego powodów swojej pracy w Fukushimie dla japońskiej telewizji TBS. Tomioka 2016.
Spotkanie prezesa Profuturum z byłym premierem Japonii Panem Naoto Kanem. Podczas spotkania Naoto Kan opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z likwidacją skutków katastrofy. Tokio 2016.
Wizyta w opuszczonym urzędzie miejskim w Futabie. Wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani wskutek awarii pobliskiej elektrowni Fukushima Dai-ichi. Obecnie w mieście trwają prace porządkowe i dekontaminacyjne. Futaba 2016.
Jedno z biurek urzędu na którym wciąż widoczne są ślady prowadzonej akcji ratunkowej. Futaba 2016.
Opuszczone miasto Futaba. 2016.
Uszkodzona elektrownia Fukushima Dai-ichi. Futaba 2016.
Rozmowa z ewakuowanym mieszkańcem Namie w domu z którego został ewakuowany. Namie 2015.
Urząd miejski w Namie. 2015.
Opuszczona miejscowość Okuma.  Wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani zaraz po katastrofie pobliskiej elektrowni atomowej. Okuma. 2015.
Zamknięty posterunek straży pożarnej. Strażacy z tego posterunku brali udział w dostarczaniu wody służącej do chłodzenia uszkodzonych reaktorów elektrowni Fukushima Dai-ichi. Tomioka 2016.
Strażak opowiada jak wyglądała ewakuacja mieszkańców pobliskich miejscowości. Tomioka 2016.
Strażacy żegnają członków naszego stowarzyszenia po zakończonej wizycie. Tomioka 2016.
Opuszczony basen w Tomioce. 2016.
Rolnik zajmujący się eksperymentalna uprawą roślin. Płody rolne nie mogą być sprzedawane ani konsumowane. Tomioka 2016.
Małżeństwo Kogure zabrało nas do zamkniętej strefy w Tomioce, gdzie przed katastrofą mieszkało i prowadziło swój niewielki bar. Wskutek katastrofy zostali ewakuowani i obecnie mieszkają w miejscowości położonej poza zamkniętą strefą (Iwaki). Tam też otworzyli swój nowy bar (na zdjęciu poniżej). Tomioka 2016.
Małżeństwo Kogure w swojej nowej restauracji w miejscowości Iwaki. Iwaki 2016.
Członkowie naszego stowarzyszenia uczestniczyli w uroczystości otwarcia nowej stacji kolejowej w Odaka. Na uroczystość przybył premier Japonii Shinzō Abe. Odaka 2016.
Premier Japonii wita się z mieszkańcami Odaki. Odaka 2016.
Jedno ze składowisk do którego przywożone są worki ze skażoną glebą.
Na terenach leżących wokół elektrowni Fukushima Dai-ichi zainstalowano setki publicznych dozymetrów mających informować mieszkańców albo przejeżdżające osoby o aktualnym poziomie promieniowania. Namie 2015.
Na terenach położonych wokół uszkodzonej elektrowni prowadzone są intensywne prace dekontaminacyjne. Ze skażonych terenów usuwana jest wierzchnia warstwa skażonej ziemi, a następnie pakowana jest w worki i składowana na specjalnych składowiskach.
Wizyta u jednego z ewakuowanych mieszkańców. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się jak wyglądała ewakuacja w miejscowości Futaba oraz rozmawialiśmy o bieżących problemach ewakuowanych mieszkańców. Wywiad został nagrany celem późniejszej prezentacji pozostałym członkom stowarzyszenia oraz innym zainteresowanym osobom.
Spotkanie z ewakuowanymi mieszkańcami.  Podczas wizyty nie tylko dowiedzieliśmy się wielu interesujących szczegółów o przebiegu katastrofy oraz ewakuacji ale również mieliśmy okazję opowiedzieć jak obecnie wygląda sytuacja w Czarnobylu. Nihonmatsu 2015.
Podczas wizyty zostaliśmy także zaproszeni do jednego z tymczasowych baraków, w których żyją ewakuowani mieszkańcy.  Nihonmatsu 2015.
Kilku mieszkańców zgodziło się nas zabrać do zamkniętych stref i pokazać miejsca, w których mieszkali przed ewakuacją. Namie 2015.
Po opuszczeniu zamkniętych miast zawsze udajemy się do punktu kontrolnego, gdzie możemy sprawdzić, czy my oraz nasze samochody nie zostały skażone (nie wykazały żadnych oznak skażenia). Namie 2016.
Członkowie naszego stowarzyszenia odwiedzili również Fukushimę wiosną w czasie sakury aby zobaczyć jak odradzają się zamknięte tereny wokół uszkodzonej elektrowni. Kwitnące wiśnie wyglądają pięknie. Podobno w Tomioce były jedne z najpiękniejszych tuneli kwitnących wiśni w całej Japonii. Tomioka 2016.
Wizyta u jednego z mieszkańców Tomioki, który postanowił pozostać w skażonych terenach i opiekować się porzuconymi zwierzętami. Obecnie większość terenów Tomioki jest już otwarta. Tomioka 2015.
Przeprowadziliśmy z Panem Naoto Matsumurą bardzo interesującą rozmowę oraz opowiedzieliśmy jak obecnie wygląda życie w Czarnobylu. Z Panem Naoto Matsumurą spotykaliśmy się wielokrotnie podczas naszych wizyt w Fukushimie. Tomioka 2015.
Spotkanie z mnichem opiekującym się opuszczoną świątynią w Tomioce. Tomioka 2016.
Prace porządkowe przed jednym z domów w Namie. W mieście prowadzone są systematyczne prace porządkowe a do miasta wracają już pierwsi mieszkańcy. Namie 2018.