PROFUTURUM

Nasza organizacja powstała wiosną 2012 r. jako nieformalne stowarzyszenie prywatnych osób, których połączyły tragiczne wydarzenia z 26.04.1986 r. w Czarnobylu oraz 11.03.2011 r. w Fukushimie. Od samego początku istnienia naszym celem była współpraca oraz wymiana doświadczeń i informacji o skutkach obu katastrof pomiędzy instytucjami naukowymi, edukacyjnymi oraz mieszkańcami Ukrainy i Japonii (zwłaszcza obszarów dotkniętych katastrofą tj. Czarnobyla i Fukushimy). Postanowiliśmy spróbować połączyć oddalone o tysiące kilometrów społeczeństwa, o jakże odmiennej historii, kulturze oraz języku i stworzyć im możliwość wymiany informacji i doświadczeń związanych z tymi tragicznymi wydarzeniami. Wierzymy, że tylko prawdziwa, rzetelna i pochodząca bezpośrednio od uczestników tamtych wydarzeń informacja, pomoże lepiej zrozumieć obie katastrofy, lepiej przeciwdziałać ich skutkom oraz pomóc przezwyciężyć strach, niemoc i niepewność jutra. Razem możemy się od siebie wiele nauczyć albo wiele dobrego zrobić.

Od początku naszej działalności zorganizowaliśmy dziesiątki spotkań, wykładów oraz wyjazdów do dotkniętych katastrofą regionów Czarnobyla oraz Fukushimy. Rozmawialiśmy również z wieloma kluczowymi albo bezpośrednimi świadkami tamtych wydarzeń, nagraliśmy setki godzin wywiadów i materiałów filmowych, które dostępne są dla naszych członków oraz innych zainteresowanych osób lub organizacji.

W 2016 r. nasza organizacja przekształciła się w NGO i od tej pory działa pod nazwą PROFUTURUM. Więcej informacji o realizowanych przez nas projektach znajdziesz w zakładce INICJATYWY.

24.02. 2022 r. rozpoczyna się rosyjska inwazja na Ukrainie. Od samego początku konfliktu docieramy z pomocą do najbardziej potrzebujących ofiar wojny. Jesteśmy jedną z pierwszych organizacji, która przekroczyła granicę polsko-ukraińską, by nieść pilną pomoc. Więcej dowiesz się na temat tej akcji TUTAJ.