Białoruś

Poniżej można zapoznać się działalnością Stowarzyszenia Profuturum na Białorusi.

Spotkanie prezesa stowarzyszenia Profuturum z Ministrem Spraw Zagranicznych Vladimirem Makei podczas którego rozmawiano o najważniejszych problemach białoruskiego rządu związanych z likwidacją skutków czarnobylskiej katastrofy na terenie Białorusi. Mińsk 2016.
Spotkanie robocze z Naczelnikiem Departamentu Likwidacji Skutków Katastrofy w Czarnobylu w Ministerstwie Spraw Nadzwyczajnych. Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach aktywizacji białoruskiej strefy. Mińsk 2016.
Wspólne pamiątkowe zdjęcie. Mińsk 2016.
Wjazd do Białoruskiej Strefy Wykluczenia.
Elektrownia w Czarnobylu widziana od białoruskiej strony. 2016.
Eksperymentalna farma hodowli koni znajdująca się na terenie zamkniętej strefy.
Podczas opuszczania zamkniętej strefy zostajemy obowiązkowo poddani kontroli dozymetrycznej. 2015.
Podczas wizyty odwiedziliśmy Państwowe Centrum Naukowe Medycyny Radiologicznej (szpital) gdzie leczone są osoby zamieszkałe na terenach dotkniętych czarnobylska katastrofą. Gomel 2016.
Dyrektor placówki, który będzie nas oprowadzał po szpitalu. Gomel 2016.
W szpitalu prowadzone są regularne badania przesiewowe tarczycy. Gomel 2016.
Oficjalna wizyta członków stowarzyszenia oraz złożenie wieńca pod pomnikiem upamiętniającym czarnobylską katastrofę. 2016.
Wizyta w Państwowym Instytucie Radiologicznym. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się o prowadzonych tutaj od wielu lat badaniach naukowych pomagających pozbyć się radioaktywnych izotopów z gleby i  uprawianych na niej roślinach. 2016.
Wizyta w zakładach mleczarskich zajmujących się produkcją mleka, serów, jogurtów oraz innych produktów mleczarskich. Na zdjęciu dyrektor zakładu.
Zakłady mleczarskie. Linia produkcji sera.
Niezwykle ważne jest stałe monitorowanie mleka pochodzącego z terenów dotkniętych katastrofą.
Spotkanie z dyrekcją zakładów mleczarskich oraz degustacja produktów.
Spotkanie z dyrektorem departamentu odpowiedzialnego za likwidację skutków czarnobylskiej katastrofy, odznaczonego medalem prezydenta Białorusi Aleksadra Łukaszenko. Gomel 2017.
Spotkanie z likwidatorami czyli osobami biorącymi bezpośredni udział w likwidacji skutków czarnobylskiej katastrofy. Ich niezwykle interesujące historie zostały nagrane i są dostępne dla członków stowarzyszenia lub innych zainteresowanych osób bądź instytucji.
Spotkanie z dyrekcją muzeum poświęconego katastrofie elektrowni w Czarnobylu. 2017.
Jedna z chat położonych na skażonych terenach.
Wizyta u tradycyjnej białoruskiej rodziny. Hoiniki 2017
Tradycyjna słowiańska gościnność. Podczas tego wyjątkowego spotkania mieliśmy okazję porozmawiać ze zwykłymi mieszkańcami o codziennych problemach dotykających lokalną społeczność. Hoiniki 2017.
Wizyta w jednej ze szkół podstawowych położonych na terenach dotkniętych czarnobylską katastrofą.
W szkole organizowane są koła zainteresowań, na których dzieci mogą się nauczyć obsługi spektrometru, którym można sprawdzać czy żywność jest bezpieczna do spożycia. 2017.
Rozmowa z dyrekcją szkoły. 2017.
Wywiad z białoruską telewizją. 2016.
Na terenach dotkniętych czarnobylską katastrofą powstają różne projekty aktywizujące działalność gospodarczą oraz samych mieszkańców. Jednym z nich jest powstała niedawno farma solarna. 2016.