Ukraina

NASZE DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z WOJNĄ W UKRAINIE MOŻNA ZOBACZYĆ TUTAJ.

Poniżej można zapoznać się czym zajmujemy się podczas wizyt w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia.

Prace budowlane przy konstrukcji nowego sarkofagu, który ma przykryć stary pod którym znajduje się uszkodzony reaktor. Czarnobyl 2014.
Prezes stowarzyszenia Profuturum wraz z Aleksiejem Breusem, byłym pracownikiem elektrowni, który w dniu katastrofy pracował w sterowni bloku 4. Do spotkania doszło w elektrowni atomowej, gdzie Aleksiej oprowadzał i opowiadał o wydarzeniach z kwietnia 1986 r. Wycieczka i sama rozmowa została zarejestrowana i jest dostępna dla członków stowarzyszenia oraz innych zainteresowanych osób. Czarnobyl 2016.
Członkowie Stowarzyszenia mieli wyjątkową okazję wejść do sterowni 4 bloku elektrowni atomowej. Czarnobyl 2017.
Wizyta członków stowarzyszenia w bloku 2 elektrowni atomowej. Blok ten jest wyłączony i nie produkuje już prądu, jednak wymaga ciągłego nadzoru albowiem w basenach wciąż znajduje się wypalone paliwo. Czarnobyl 2017.
Hala pomp. Na dole widać pracownika elektrowni mierzącego poziom promieniowania. Czarnobyl 2016.
Główna hala reaktora 3. Sprawdzamy poziom promieniowania w pobliżu basenu zawierającego pręty paliwowe. Czarnobyl 2016.
Członkowie stowarzyszenia mieli również okazję odwiedzić centrum kryzysowe powstałe na wypadek sytuacji nadzwyczajnych np. awarii elektrowni. W tym miejscu spotykają się wszystkie najważniejsze osoby aby wspólnie zarządzać sytuacją kryzysową. Czarnobyl 2016.
Członkowie naszego stowarzyszenia odwiedzają główną halę reaktora nr 3, który znajduje się obok uszkodzonego reaktora 4. Reaktor nr 3 został wyłączony, a paliwo zostało z niego usunięte. Czarnobyl 2014.
Dzięki specjalnemu pozwoleniu dyrektora elektrowni członkowie naszego stowarzyszenia mogli z bliska zobaczyć prace budowlane związane z budową nowego sarkofagu. Czarnobyl 2016.
Wizyta członków stowarzyszenia Profuturum na placu budowy nowego sarkofagu. Sarkofag jest największą budowlą tego typu na świecie. Wkrótce zostanie nasunięty na znajdujący się za nim stary sarkofag, który przykrywa uszkodzony reaktor. Czarnobyl 2016.
Robotnicy pracujący przy budowie nowego sarkofagu. Są to nie tylko mieszkańcy Ukrainy ale nawet Francji, Polski czy innych sąsiednich państw. Czarnobyl 2016.
Jedna z pierwszych naszych wizyt na placu budowy nowego sarkofagu w 2012 r.
Kilka wizyt naszego stowarzyszenia poświęcone było wyłącznie spotkaniom z mieszkańcami strefy zamkniętej. Są to osoby, które nie zgodziły się na ewakuację i nadal mieszkają w zamkniętej strefie. Obecnie żyje w strefie około 200 osób, średnia wieku 70 lat. 2014.
Rozmowa z dwiema siostrami, które opowiadają nam dlaczego zdecydowały się pozostać w strefie pomimo nakazu ewakuacji. 2016.
Wnuk (po prawej) co roku odwiedza swoją babcię, która nie zgodziła się na ewakuację i mieszka w zamkniętej strefie. 2015.
Niektórzy członkowie naszego stowarzyszenia zdążyli się już zaprzyjaźnić ze starszymi mieszkańcami zamkniętej strefy. Pożegnania są naprawdę bardzo ciepłe. 2015.
Kilku członków naszego stowarzyszenia przed lotem helikopterem. Zrobione zdjęcia zostaną wykorzystane do prezentacji multimedialnych podczas spotkań i prelekcji organizowanych przez stowarzyszenie. 2012.
Zdjęcie wykonane przez jednego z członków stowarzyszenia podczas lotu helikopterem. Na zdjęciu widoczny jest początek budowy nowego sarkofagu. 2012.
Zdjęcie wykonane z helikoptera przedstawiające opuszczone miasto Prypeć, które znajdowało się tuż przy samej elektrowni (widocznej w tle). 50 tysięczne miasto zostało ewakuowane dzień po katastrofie i do dnia dzisiejszego pozostaje opuszczone. 2012.
Jedna z kilkudziesięciu opuszczonych wsi. 2012.
Spotkanie z byłymi mieszkańcami zamkniętych terenów, którzy raz w roku mają możliwość wjazdu do zamkniętych stref i odwiedzenia swoich starych domów oraz grobów swoich bliskich. 2015.
Pamiątkowe zdjęcie. 2015.
Podczas jednej z wizyt poznaliśmy lekarkę (nadal aktywną zawodowo), która zgodziła się nas zabrać do opuszczonego miasta Prypeć. Lekarka zabrała nas do opuszczonego szpitala w którym pracowała przed katastrofą i na miejscu opowiedziała nam jak wyglądało życie i praca w mieście oraz sama ewakuacja. Niezwykle interesująca i poruszająca rozmowa została nagrana i jest dostępna dla członków stowarzyszenia oraz innych osób. 2012.
Spotkanie z pracownikami Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Przy tradycyjnym ukraińskim posiłku rozmawialiśmy o codziennych problemach zwykłych mieszkańców strefy. Pokazywaliśmy również filmy i zdjęcia zrobione w Fukushimie.
Miejsce upamiętniające strażaków oraz inne osoby, które zginęły podczas próby gaszenia reaktora 4. Sławutycz 2017
Zdjęcie wykonane z drona (za specjalnym pozwoleniem) przedstawiające elektrownię po zbudowaniu i nasunięciu nowego sarkofagu na uszkodzony blok 4. Obecnie elektrownia kontynuuje proces wycofywania z eksploatacji (decomissioning). 2018.
Najnowsze zdjęcie elektrowni po nasunięciu nowego sarkofagu. 2018.