Inicjatywy

Stowarzyszenie PROFUTURUM działa w trzech krajach najbardziej dotkniętych katastrofą Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej oraz elektrowni Fukushima Dai-ichi, czyli Ukrainie, Białorusi i Japonii.

Kliknij wybrane państwo, aby dowiedzieć się więcej:

UKRAINA

BIAŁORUŚ

JAPONIA